Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στατιστικώς πάμε καλά

Διαβάζουμε ότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ (την Ελληνική Στατιστική Αρχή) οι εξαγωγές για Ρωσία πήραν τα πάνω τους.
Και μεγάλο μέρος από την επιτυχία αυτή οφείλεται και στο απλήρωτο ροδάκινο….