Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρώτες εικόνες από τον σεισμό και το τσουνάμι.

Πρώτες εικόνες από τον σεισμό και το τσουνάμι.