Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μειώνουν το επιτόκιο για το πακέτo των € 85 δις της Ιρλανδίας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε πως θα μειωθεί το επιτόκιο που η Ιρλανδία θα πληρώσει ως μέρος του πακέτου διάσωσης των 85 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε να λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τεχνικές αλλαγές στη σύνθεση των ποσοστώσεων του ΔΝΤ – εξαιτίας μίας συμφωνίας του 2008 που ενισχύει τη θέση της χώρας στον διεθνή Οργανισμό αυξάνοντας τη ποσόστωσή της κατά 50% – θα επιτρέψουν μία κάμψη κατά 19 μονάδων βάσης (ή 0,19%) του επιτοκίου το οποίο πρέπει να πληρώσει η Ιρλανδία στα 22 δισ. δολ. χρέους που έχει αναλάβει έναντι του ΔΝΤ.
Έτσι, για το τμήμα του δανείου μικρότερης των 3 ετών διάρκειας το μέσο επιτόκιο θα μειωθεί σε 3,04% από 3,17% που είναι σήμερα, ενώ για το τμήμα που είναι μεγαλύτερης των 3 ετών διάρκειας το επιτόκιο θα διαμορφωθεί σε 3,85%.
Πάντως, το ΔΝΤ δήλωσε πως δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στην πολιτική που ακολουθεί έναντι της Ιρλανδίας.
από το enet