Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κατηγορηματικά αντίθετο σε οποιαδήποτε ενέργεια κατάργησης ή συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Κατηγορηματικά αντίθετο σε οποιαδήποτε ενέργεια κατάργησης ή συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.
Με ψήφισμά του – το οποίο υιοθετήθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – από το Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του για το θέμα αυτό και την ιδιαίτερη ανησυχία του για τη μείωση των δαπανών για την παιδεία, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν προτίθενται να αποδεχθούν «τετελεσμένες» αποφάσεις αρμοδίων Αρχών, για καταργήσεις ή συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων στη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Το “κατά πλειοψηφία” είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά ας περάσει η μπόρα, να μάθουμε και τι ακριβώς θα γίνει και μετά τα λέμε και για αυτό.
Το κείμενο της απόφασης-ψηφίσματος έχει ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Στην έκτακτη συνεδρίαση του, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 και ώρα 14:00
Λαμβάνοντας υπόψη :
1.      Την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να θέσει, τον Ιανουάριο του 2011, σε δημόσια διαβούλευση το θέμα των «Συνενώσεων-Ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»,
2.      Τα κριτήρια που ετέθησαν, από το Υπουργείο Παιδείας, για τις Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων με σκοπό «τη δημιουργία νέου Σχολικού Χάρτη της Χώρας», όπως αυτά συγκεκριμένα διατυπώθηκαν στο υπ’ αριθ. 11136/Δ4/27-01-2011 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου και στις ομιλίες της Υπουργού, κ. Άννας Διαμαντοπούλου, και της Αναπληρώτριας Υπουργού, κ. Φώφης Γεννηματά, κατά τη διάρκεια της «ημερίδας ενημέρωσης και διαλόγου» του Υπουργείου Παιδείας με τους Δημάρχους της χώρας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28-02-2011,
3.      Ότι η διοχέτευση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και η διαρροή φημών για καταργήσεις-συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν σε δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε τοπικές κοινωνίες του Δήμου και ιδιαίτερα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς των, φερόμενων προς συγχώνευση ή κατάργηση, Σχολικών Μονάδων,
4.      Ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας ετέθη και συζητήθηκε, από τον Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους, το εν λόγω θέμα,

Εκτιμώντας ότι :
1.      Τα Σχολεία δεν αποτελούν μόνον εστίες παροχής Παιδείας και Εκπαίδευσης αλλά βασικά κύτταρα δημιουργίας και καλλιέργειας του Πολιτισμού, που προσδίδουν ζωντάνια και συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα των τοπικών κοινωνιών όπου λειτουργούν,
2.      Στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ειδικότερα, δεν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για συγχώνευση ή κατάργηση Σχολικών Μονάδων, δεδομένου ότι κανένα Σχολείο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μειωμένου μαθητικού δυναμικού σε βαθμό τέτοιο που θα μπορούσε να προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στην απρόσκοπτη και ομαλή επιτέλεση της Εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών,
3.      Η ενδεχόμενη κατάργηση και το κλείσιμο οιασδήποτε Σχολικής Μονάδας, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες όχι μόνο σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και στις οικείες τοπικές κοινωνίες γενικότερα, όπως:
α) Την απαξίωση και εγκατάλειψη αξιόλογων Σχολικών κτηρίων και υποδομών, για τις οποίες διατέθηκαν σημαντικοί δημόσιοι πόροι,
β) Την ταλαιπωρία των μαθητών και το χάσιμο πολύτιμου χρόνου τους σε βάρος της εκπαίδευσης και των σπουδών τους, συνεπεία των καθημερινών μετακινήσεών τους,
γ) Την επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς των μαθητών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της πλήρους οικονομικής ύφεσης και μείωσης του ήδη χαμηλού εισοδήματος των εργαζομένων, επιπροσθέτως δε και την ανησυχία των γονέων για τα ζητήματα ασφάλειας των μαθητών-παιδιών τους,
δ) Την σταδιακή ερήμωση των οικισμών, λόγω του κλεισίματος ζωτικών, για την επιβίωση και ανάπτυξή τους, δημοσίων υπηρεσιών όπως είναι τα Σχολεία, που μπορεί να οδηγήσει σε τάσεις φυγής-εσωτερικής μετανάστευσης σε κατοίκους και ιδιαίτερα σε νοικοκυριά νέων γονέων,     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.      Διατυπώνει, με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την πλήρη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ενέργεια κατάργησης ή συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
2.      Τονίζει, με έμφαση ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν προτίθενται να αποδεχθούν «τετελεσμένες» αποφάσεις αρμοδίων Αρχών, για καταργήσεις ή συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων στη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, ιδίως δε κατά την περίπτωση που αυτές εκτελεστούν ερήμην της βουλήσεως και των απόψεων του Δήμου, των τοπικών φορέων και της οικείας κοινότητας των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

3.      Επισημαίνει ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας είναι ανοιχτός στο διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, γενικά, με κάθε άλλον, εμπίπτοντα στο σχετικό με τη διαμόρφωση του νέου «Σχολικού χάρτη» της Χώρας, φορέα, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων  του Δήμου, συνολικά, όπως και ειδικότερα των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων που τον συνθέτουν, καθώς και της κοινής βουλήσεως των τοπικών φορέων.
4.      Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε επιχειρούμενη πολιτική και εφαρμογή μέτρων πολιτικής για μείζονα τοπικά ζητήματα, όπως είναι το θέμα της Παιδείας και της λειτουργίας των Σχολείων, όταν δεν ερωτώνται οι τοπικές κοινωνίες και δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που άλλωστε έχει και το τεκμήριο της αρμοδιότητες σε όλες τις τοπικές υποθέσεις.
5.      Eπισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία την σημειούμενη, τα τελευταία χρόνια, μείωση των δαπανών για την Παιδεία και ζητά από την Κυβέρνηση, παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, να εξαιρέσει την Παιδεία από τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα και να ενεργήσει προς την κατεύθυνση ουσιαστικής αύξησης των δαπανών για την Παιδεία.

Τα ανωτέρω, αφού διαβάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Σώμα, να διαβιβαστούν με τη μορφή απόφασης-ψηφίσματος:

1.      Στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2.      Στους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας.
3.      Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας.
4.      Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα αντίστοιχα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
5.      Στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
6.      Στις Σχολικές Επιτροπές όλων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Στα τοπικά ΜΜΕ (με δελτίο Τύπου).