Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 9η 2011)

Διαρρήδην επιρρ. (αρχαιοπρ.)
χωρίς περιστροφές ή υπεκφυγές: υποστήριξε ~ τις διεκδικήσεις του
ΣΥΝ. ρητά, κατηγορηματικά, απερίφραστα, αναφανδόν
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη, β΄έκδοση, γ’ ανατύπωση – σελ. 492