Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 11η 2011)

Ολίσθημα (το) {ολισθήμ-ατος | -ατα, -άτων}
ανεπίτρεπτο σφάλμα: γλωσσικό ~ || με την πράξη του αυτή υπέπεσε σε σοβαρό ~ || αυτή η απερίσκεπτη υπουργική δήλωση συνιστά πολιτικό ~ 
ΣΥΝ. παράπτωμα, ατόπημα, αστόχημα
{ΕΤΥΜ: αρχ. < ολισθάνω / -αίνω (βλ.λ.)}