Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

17 άτομα ζητά για πρόσληψη ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 255/2010 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών του.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ