Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ψηφιακά βοηθήματα για τις πανελλαδικές

Δεν υποκαθιστούν την τάξη και τους δασκάλους/καθηγητές, όμως δημιουργούν νέα δεδομένα – αρκεί να το χειριστούν οι ενδιαφερόμενοι σωστά!
Γιατί με την παραπαιδεία και με όσα συμβαίνουν στην παιδεία γενικότερα, αποτελεί ένα βοήθημα που είναι αδύνατο να μην φανεί χρήσιμο στους μαθητές της Γ΄Λυκείου.
Οι μαθητές θα έχουν στη διάθεση τους κεφάλαια, σημειώσεις και παραδείγματα από τους περισσότερους από 100 καθηγητές που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.
Για του χρόνου υπολογίζουν ότι θα μπουν και άλλα μαθήματα, και άλλες τάξεις αλλά και διαδραστικό interface. Για την ώρα οι μαθητές θα μπορούν να στέλνουν τις απορίες τους με email και αυτά θα απαντώνται σε λίγες ημέρες μέσα από μια σειρά από ερωτήσεις/απαντήσεις που θα αναρτώνται.
Δείτε περισσότερα στο site www.study4exams.gr