Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το σημερινό "Ποντίκι"

Και που να το πάρετε στα χέρια σας! Θα διαβάστε την επιστολή και θα τα δείτε ΟΛΑ (σε …άπταιστη διπλωματική γλώσσα)!!