Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Τετάρτη 23/2 συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή & η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζουν οι 2 επιτροπές του Δήμου (Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής) την επόμενη Τετάρτη.
Η πρώτη θα συνεδριάσει στη 1 μετά το μεσημέρι ενώ η δεύτερη μια ώρα μετά, στις 2.
Από τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής ξεχωρίζουν ορισμένα:
  • Η αναπροσαρμογή του “τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων”
  • Επιβολή ή μη τέλους για το περιβάλλον (τέλους ρύπανσης)
  • επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
Επίσης θα συζητήσουν για το εάν θα πρέπει να απαλλαγούν ή όχι από τα τέλη καθαριότητας άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνοι. Ειδικά σε αυτό θα πρέπει να δούμε ομόφωνη απόφαση για την απαλλαγή