Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στις 21 Φεβρουαρίου η επιλογή/ψήφιση του Συμπαραστάτη του δημότη στη Νάουσα

Στις 21 Φεβρουαρίου θα γίνει την Νάουσα η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν ως Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση – δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης και της διαδικασίας της επιλογής. Κρίνεται σκόπιμο τα βιογραφικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις- δηλώσεις να κατατεθούν από 4/2/2011 μέχρι και την Τετάρτη 16/2/2011, χωρίς αυτό, δηλ. η μη κατάθεση αυτών προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή, να αποτελεί και λόγο ακυρότητας της υποψηφιότητας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου επί της πλατείας Δημαρχίας στη Νάουσα, αρμόδιος κα. Λίγγου Ελισάβετ, τηλ: 2332350334