Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Θα τις παρακολουθούμε με ενδιαφέρον!

Περισσότερο ενδιαφέρον από όλες τις συνεδριάσεις επιτροπών και συμβουλίων θα έχουν αυτές μιας: της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, να μου το θυμηθείτε.