Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 8η 2011)

Καθεξής επιρρ. (λογ.)
κατά όμοιο τρόπο, συνεχίζοντας με τον ίδιο ή παραπλήσιο τρόπο
εύχρ. κυρ. στη ΦΡ. και ούτω καθεξής (συνήθ. στο τέλος της απαρίθμισης, για να δηλωθεί η πανομοιότυπη ή εκ των προτέρω γνωστή συνέχεια).