Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 6η 2011)

 
Εκποίηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων}
1. (α) η αναγκαστική πώληση, συνήθ. κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου (β) (κακόσ.) το ξεπούλημα: η ~ του εθνικού πλούτου ας ξένους επιχειρηματίες
2. ΝΟΜ. η μεταβίβαση, αλλοίωση, κατάργηση ή επιβάρυνση υφιστάμενου δικαιώματος
εκποιητής (ο), εκποιητικός, -ή, -ό.
Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 575