Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 5η 2011)

Εφεκτικότητα (η) [1852] {χωρ. πληθυντικό}
η διαστακτικότητα, η συγκράτηση λόγω αμφιταλαντεύσεων ή επιφυλάξεων : η ~ των λόγων του / των κρίσεων που κατά καιρούς διατυπώνει ΣΥΝ. αμφιταλάντευση
Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 699