Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αναζητείται πλέον ο νέος Λώρενς

Όσο και αν το πράγμα μοιάζει ξεκάθαρο, τόσο πολύπλοκο είναι!
Γιατί το ζήτημα της επόμενης ημέρας στις χώρες του Μαγκρέμπ και της Αραβικής Χερσονήσου είναι το με ποιον θα ταχθούν οι φυλές της ερήμου και της υπαίθρου.
Επί δεκαετίες τα κάθε είδους καθεστώτα στηρίζονταν – εκτός από το στρατό της κάθε χώρας – και στις φυλές που κατοικούν έξω από τις πόλεις.
Και συνήθως την εξουσία την είχαν μέλη/φύλαρχοι/ηγέτες φυλών που αποτελούσαν τη μειοψηφία. Ίσως είναι και μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τα …δικά τους οι Άραβες, τους μεταξύ τους λογαριασμούς.
Και εκεί είναι που χωλαίνουν οι δυτικοί.
Μέχρι σήμερα υποστήριζαν τους “λάθος ανθρώπους”. Τώρα καλούνται να στηρίξουν άλλους, όμως δεν τους εμπιστεύονται πλέον όσοι ήταν εκτός νομής της εξουσίας.
Αναζητείται πλέον ο νέος Λώρενς (όχι της Αραβίας αλλά ολόκληρης της περιοχής από τον Ατλαντικό έως τα ιρανικά σύνορα)…