Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έκλεισε το θέμα του δανεισμού (;)

Κάτι κινήθηκε τελικά και οι βιομηχανίες θα πάρουν τα δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου ώστε να πληρωθούν οι ροδακινοπαραγωγοί.
Τουλάχιστον έτσι γράφεται και έτσι ακούγεται.
Το θέμα είναι κατά πόσο καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται όλες οι βιομηχανίες, ώστε να πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί.