Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άνωθεν εντολές

Και στον γύψο, και θα τον πληρώσουμε ως χώρα ακριβά.
Εντολές της Αγγελικούλας, από Βερολίνο μεριά, που δεν μπορούμε – λένε – να τις αγνοήσουμε…