Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όλοι παρόντες Πρόεδρε, αλλιώς στείλ’ τους στα σπίτια τους!

Και μια και το έφερε η κουβέντα μας, να θυμίσουμε την υποχρέωση των εκλεγμένων να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων στα οποία εκλέχθηκαν.
Ειδικά δε για τις παρουσίες στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν τα άρθρα 68 και 234 του Ν. 3852/2010, στα οποία γίνεται σαφές ότι σε όσους απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να επιβληθεί ακόμη και η πειθαρχική ποινή της αργίας ή ακόμη και της έκπτωσης. Και παρόμοιο ισχύει και για όσους λείπουν για περισσότερο από 3μηνο χωρίς την άδεια του συμβουλίου.
Το αναφέρω και να το θυμηθεί όταν πρέπει ο νέος πρόεδρος, βάζοντας στη θέση τους όσους ζήτησαν την ψήφο μας αλλά θα απουσιάζουν επιδεικτικά. Φαινόμενα τέτοια είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν (όταν κάποιοι θυμήθηκαν ότι είναι δημοτικοί σύμβουλοι το τελευταίο διάστημα – έλειπαν για πολύ καιρό – ενώ κάποιους τους …μάθαμε μόλις στις 2 τελευταίες συνδριάσεις!!!).
Επιβάλλεται να γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, πράγμα που δεν έγινε σε καταργηθέντες δήμους και  σε περιόδους που παρήλθαν (είμαι σίγουρος ότι ο νέος Πρόεδρος θα το κάνει χωρίς διακρίσεις, γιατί σε θέματα ηθικής τάξης είναι πραγματικά δίκαιος και ανυποχώρητος).