Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Χωρίς εκπλήξεις αλλά με έκφραση δυσαρέσκειας

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά με τη δυσαρέσκεια προς ορισμένα πρόσωπα και πρακτικές αποτυπωμένη στα αποτελέσματα έγιναν οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου (πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα) του δημοτικού συμβουλίου και των 2 επιτροπών (Οικονομικών και Ποιότητας ζωής). Σε λίγο θα ακολουθήσει ανάρτηση με το σύνολο των αποτελεσμάτων.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον για την ανάδειξη του προεδρείου έγινε μυστική ψηφοφορία, οπότε κάποιες μικροεκπλήξεις στο αποτέλεσμα ήταν μερικώς αναμενόμενες….