Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υποχρεωτική η γνώση της γλώσσας

Όχι ότι είναι καλύτεροι από εμάς, όμως σε κάποια θέματα είναι πιο οργανωμένοι.
Για τους Ιταλούς μιλάω, οι οποίοι από σήμερα θέτουν σε ισχύ έναν νόμο (που ψηφίστηκε στα μέσα του 2010), βάσει του οποίου για να αποκτήσει κάποιος άδεια παραμονής οφείλει να γνωρίζει την γλώσσα τους.
Βάσει του νόμου αυτού λοιπόν, για να πάρει κάποιος την άδεια παραμονής στην χώρα τους (και αυτό γίνεται συντονισμένα και στα πλαίσια μιας γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής – πράγμα που λείπει στην Ελλάδα) θα πρέπει να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει το πτυχίο γλωσσομάθειας – το γνωστό σε όσους ασχολούνται με το θέμα Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Το επίπεδο που ζητείται είναι το “Α2 – επίπεδο βασικής γνώσης της γλώσσας”.

Όποιος δεν τα καταφέρει θα είναι υποχρεωμένος να αναχωρήσει από την χώρα τους. Και όλα αυτά στα πλαίσια μιας πολιτικής που αποσκοπεί στην εισδοχή/ενσωμάτωση των ξένων στην ιταλική κοινωνία. Γιατί η γνώση της γλώσσας είναι σημαντική και βοηθά, πολύ δε περισσότερο απομακρύνει (αλλά δεν το εξαλείφει) το ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστών μπλοκ και γκετοποίησης ενώ περιορίζει και την δυνατότητα εκμετάλλευσης των ξένων είτε από τους ντόπιους είτε από “παλιούς” που γνωρίζουν τα ..κόλπα.