Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ.,της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Αλεξάνδρειας εξελέγη (όπως άλλωστε αναμενόταν) ο Γιάννης Γκιουρτζής ο οποίος έλαβε συνολικά 22 ψήφους.
Αντιπρόεδρος εξελέγη στη δεύτερη ψηφοφορία ο Γιάννης Απατσίδης με 17 ψήφους συνολικά.
Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη στην πρώτη ψηφοφορία ο Θανάσης Τσιάπλας με 27 ψήφους.
Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν από τη συμπολίτευση οι Γρ. Στεργιόπουλος (22 ψήφοι), Ζαχ. – Γεω. Κοριτίδης (21), Σ. Κούγκας (21), Δ. Βασιλόπουλος (20) και Αρ. Ματσούκας (20) ενώ από την αντιπολίτευση οι Μπ. Γκιόνογλου, Ν. Ανεσίδης (19) – με την δεύτερη ψηφοφορία – και Σ. Χαλκίδης (10) – στην τρίτη ψηφοφορία.
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν από τη συμπολίτευση οι Σ. Ανδρονίδης (22), Δημ. Γκιορτζής , Κ. Βενιόπουλος,  Ι. Κιοσέογλου και Χρ. Κωτούλας (όλοι με 21 ψήφους) ενώ από την αντιπολίτευση οι Κ. Ναλμπάντης, Μ. Βουλγαροπούλου (και οι δυο με 18 ψήφους) και Χρ. Αλευράς (24).
Τα κατά τη γνώμη μου αξιοσημείωτα; Έμειναν εκτός Οικονομικής Επιτροπής 2 οικονομολόγοι οι οποίοι μπήκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά και η αποχώρηση από την αίθουσα των συμβούλων της συμπολίτευσης όταν προτάθηκε το όνομα του Ισαάκ Χαλκίδη για την Οικονομική Επιτροπή….

πηγή: ΧΡΟΝΙΚΑΟ ΠΟΛΙΤΗΣ