Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μηδέν εις το μηδέν, μηδέν!

Δυστυχώς, στο ζερό το ματς!