Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κλείνουν έξι αστυνομικοί σταθμοί στην Ημαθία

Καταργούνται με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1901, 03/12/2010) διακόσιοι ενενήντα έξι σταθμοί της ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη επικράτεια.
Στην Ημαθία καταργούνται οι αστυνομικοί σταθμοί Πολυδένδρου, Μακροχωρίου, Μαρίνας, Αγγελοχωρίου, Σταυρού και Αγίου Γεωργίου.
Μια πρόβλεψη; Αυτή δυστυχώς είναι μόνο η αρχή, αφού η προσπάθεια για πραγματική συρρίκνωση του σώματος δεν θα σταματήσει εδώ και στο τέλος θα μείνουν μόνο τα τμήματα που θα εδρεύουν σε μεγάλες πόλεις και σε σημεία-κλειδιά. Από ότι φαίνεται οι εν Αθήναις υπεύθυνοι δεν πήραν είδηση ούτε το τι γίνεται στην περιφέρεια από πλευράς εγκληματικότητας, ούτε τι γίνεται στα ίδια στα τμήματα λόγω των ελλείψεων σε έμψυχο υλικό και μέσα αλλά ούτε και την αποτυχία που σημείωσε η λειτουργία της αστυνομίας με την μορφή “πολυδύναμων” (ή όπως αλλιώς κατά καιρούς ονομάστηκαν) τμημάτων.