Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

"Καλλικράτης" και στους συνεταιρισμούς

Μέσα στο 2011 θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο των 6.200 συνεταιρισμών από τους οποίους η μεγάλη πλειοψηφία είναι ανενεργοί και συνεταιρισμοί σφραγίδες. Αυτή η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά, αφού είτε θα πρέπει να συγχωνευτούν είτε θα χάσουν την πρόσβασή τους στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.