Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 4η 2011)

 
Σκοπούμενον (το) {σκοπούμεν-ου | -ων} (λογ.)
ο σκοπός, το αποτέλεσμα στο οποίο αποβλέπει κανείς

[ΕΤΥΜ. αρχ., ουδ. μτχ. ενεστ. του ρ. σκοπούμαι]

Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 1611