Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκλέχθηκαν τα κυριότερα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου στις 6 μμ πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του προεδρείου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ιωάννης Γκιουρτζής με 22 ψήφους, αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Απατσίδης με 17 ψήφους και γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Τσιάπλας με 27 ψήφους.
Στην οικονομική επιτροπή εξελέγησαν, από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Γρηγόριος Στεργιόπουλος, Δημήτριος Βασιλόπουλος, Ζαχαρίας-Γεώργιος Κοριτίδης, Αθανάσιος Κούγκας και Αριστείδης Ματσούκας και από τη δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, οι κ.κ. Χαράλαμπος Γκιόνογλου, Νικόλαος Ανεσίδης και Ισαάκ Χαλκίδης.    
Στην επιτροπή ποιότητας ζωής εξελέγησαν, από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Σάββας Ανδρονίδης, Κωνσταντίνος Βενιόπουλος, Δημήτριος Γκιορτζής, Ιερεμίας Κιοσέογλου και Χρήστος Κωτούλας, από τη δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ναλμπάντης και η κ. Μαρία Βουλγαροπούλου και από τη δημοτική παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας, ο κ. Χρήστος Αλευράς.
Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι
Εξάλλου, με σημερινή απόφασή του ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτιος Δημητριάδης όρισε, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανάσιο Κούγκα, Νικόλαο Γκαβαρδίνα, Σάββα Ανδρονίδη, Κωνσταντίνο Βενιόπουλο και Γρηγόριο Στεργιόπουλο, αντιδημάρχους, με διετή θητεία, μεταβιβάζοντας τους καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:     
Στον κ. Αθανάσιο Κούγκα, καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τα θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου, πολεοδομίας, αγροτικής ανάπτυξης, ακίνητης δημοτικής περιουσίας, τεχνικών υπηρεσιών, πολιτικής προστασίας και λαϊκών αγορών. Επίσης, ο κ. Κούγκας, ορίστηκε ως αναπληρωτής δημάρχου.
Στον κ. Νικόλαο Γκαβαρδίνα, καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τα θέματα διοικητικών υπηρεσιών, οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, αδειοδότησης καταστημάτων και επιχειρήσεων,  κοινωνικής πρόνοιας, αλλοδαπών και μετανάστευσης, προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, πρόληψης της παραβατικότητας, προώθησης του εθελοντισμού, εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων, αδελφοποιήσεων, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, ο κ. Γκαβαρδίνας, ορίστηκε να ασκεί και κατά τόπον αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής ενότητας Αλεξάνδρειας.
Κατά τόπον αρμοδιότητες, στα όρια των δημοτικών ενοτήτων που εξελέγησαν, ανατέθηκαν στους αντιδημάρχους, κ.κ. Σάββα Ανδρονίδη (Πλατέος), Κωνσταντίνο Βενιόπουλο (Μελίκης) και Γρηγόριο Στεργιόπουλο (Αντιγονιδών).
Οι αρμοδιότητες αυτές είναι:
·                Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
·                Η εποπτεία της καθαριότητας στη δημοτική ενότητα.  
·                Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
·                Η παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης, του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού, στο σκέλος που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
·                Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
·                Η ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των αντίστοιχων νομικών προσώπων του δήμου.
·                Η εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της δημοτικής ενότητας και η μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
·                Η συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της οικείας δημοτικής ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους, και
·                Η τέλεση των πολιτικών γάμων.
Στον αντιδήμαρχο κ. Βενιόπουλο ανετέθη, επίσης, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα για την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου νέων.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι αρμοδιότητες της παιδείας και δια βίου μάθησης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νέας γενιάς, θα συμπεριληφθούν στους σκοπούς ενός νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου Αλεξάνδρειας, που αναμένεται να συσταθεί τον προσεχή Φεβρουάριο, και θα ασκούνται από τη διοίκησή του.