Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση για τους βαμβακοπαραγωγούς

Και μια ανακοίνωση που αφορά τους βαμβακοπαραγωγούς και αναρτήθηκε στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Οι παραγωγοί που δήλωσαν τις βαμβακοκαλλιέργειές τους για ζημιά από τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2010 και έχουν αφήσει ασυγκόμιστα αγροτεμάχια να τα δηλώσουν στους αρμόδιους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μέχρι 2/2/2011, προκειμένου οι γεωπόνοι εκτιμητές να προβούν στον έλεγχο των αγροτεμαχίων αυτών.