Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υπάρχουν και άλλοι;

Επειδή δεν πρόκειται για “παιχνίδι” επί του οποίου πρέπει να γίνεται σπέκουλα, αλλά επειδή πρόκειται για τη ζωή και την επιβίωση των ενδιαφερομένων/εργαζομένων η “Περισκόπηση” ερωτά:
υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και άλλοι φορείς – πλέον αυτών που γνωρίζουμε ήδη – στους οποίους έχουν γίνει (νόμιμες και αιτιολογημένες όμως) απολύσεις;