Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου οι "δημαιρεσίες" στον Δήμο Αλεξάνδρειας


Στο Πλατύ στις 11.00, στην Κορυφή στις 12.00,
στις 13.00 στην Αλεξάνδρεια, στις 14.00 στη Μελίκη (για τις δημοτικές κοινότητες).
Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει στις 18.00 (για την εκλογή προεδρίου και των 2 επιτροπών)
Η εκλογή Προεδρείου του ΔΣ γίνεται με μυστική ψηφοφορία

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες «δημαιρεσίες» για την ανάδειξη των βασικών συλλογικών αποφασιστικών οργάνων του Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και των μονομελών οργάνων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος) των Δημοτικών Κοινοτήτων. Οι συνεδριάσεις θα διεξαχθούν με την ακόλουθη χρονική σειρά: Στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του 5μελούς Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, θα ακολουθήσει στις 12 π.μ. η συνεδρίαση του 5μελούς Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής, στις 1 μ.μ. θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του 11μελούς Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας και στις 2 μ.μ. η συνεδρίαση του 5μελούς Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης. Στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συνεδριάσει το 33μελές Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας για να εκλέξει το Προεδρείο του (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα), τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (8 τακτικά και 5 αναπληρωματικά) και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (8 τακτικά και 5 αναπληρωματικά).
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με Γνωμοδότηση (αριθ. 234/2007) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στη συγκρότηση των οργάνων λειτουργίας του δήμου, είτε αποφασιστικών είτε γνωμοδοτικών, συνιστούν εσωτερικό λειτουργικό θέμα του οικείου ΟΤΑ (internum) και δεν υπακούουν, υποχρεωτικά, στο δημόσιο χαρακτήρα των συνεδριάσεων, όπως γενικά καθορίζεται με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 96 Ν. 3463/2006), χωρίς όμως τούτο να αποκλείεται εφόσον αποφασισθεί από το ίδιο το συμβούλιο. Στην πράξη, πάντως, οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου γίνονται κατά κανόνα δημόσια.
πηγή: Δήμος Πλατέος