Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΤΕΕ προς ΚΑΣ: όχι στη θέση 12

Από το blog “ΑΛΗΘΕΙΑ” , του Χρήστου Αλευρά
Είναι ήδη γνωστό, ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τ.Κ.Μ., μετά από πρωτοβουλία της Ν.Ε. Ημαθίας και με την συμπαράσταση των επιστημονικών φορέων του τεχνικού κόσμου του Νομού Ημαθίας, προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Κ.Μ., στην προσβολή της απόφασης του Νομάρχη Ημαθίας (Δ1α /19/Φ4,5,2/27-6-2003), περί «εγκρίσεως καταλληλότητας χώρου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ημαθίας», αλλά και της σχετικής ΚΥΑ 11079/12.10.2005 που ακολούθησε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, (εκδικάζεται στις 30/3/2011). 
Ήδη έχει αποσταλεί φάκελος προς ενημέρωση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και σχετικές ενημερώσεις από το 2001 μέχρι σήμερα. Παρακάτω εξηγούνται συνοπτικά οι ουσιαστικοί λόγοι που  οδήγησαν στην ενέργεια αυτή: δείτε ΕΔΩ