Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συντομεύσεις πληκτρολογίου;

“Συντομεύσεις” υπήρχαν εδώ και δεκαετίες. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές όχι!