Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συμβουλευτική Ομάδα Βάμβακος της ΕΕ: να δίδεται η συνδεδεμένη και μετά το 2013

Αναγκαία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής βαμβακοπαραγωγής και την οικονομική επιβίωση των περιοχών όπου αυτή εντοπίζεται είναι η συνέχιση της συνδεδεμένης ενίσχυσης και μετά το 2013, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Συμβουλευτική Ομάδα Βάμβακος. Η Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, ζητεί επιπλέον να συνεχιστούν η στήριξη του βαμβακιού στον δεύτερο πυλώνα και να ενισχυθεί η  προώθηση του ευρωπαϊκού βαμβακιού ολοκληρωμένης διαχείρισης. Συγκεκριμένα, η Συμβουλευτική Ομάδα ζητεί «να ληφθούν ενέργειες ως προς τα κάτωθι:
διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ