Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στο ΙΚΑ τελικά οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της ΑΤΕ!

Δίνεις εξετάσεις για την Αγροτική το 2008, παραιτείσαι από τη δουλειά σου επειδή πέρασες, δεν σε προσλαμβάνουν φέρνοντας ως δικαιολογία διάφορα απίθανα, μένεις άνεργος και άφραγκος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στο τέλος αποφασίζουν να σε προσλάβουν (σχεδόν 3 χρόνια μετά) όχι στον φορέα για τον οποίο διαγωνίστηκες,δηλαδή στην ΑΤΕ, αλλά στο ΙΚΑ. Λες πάλι καλά και τρέχεις να κάνεις τα χαρτιά σου γιατί δεν έχεις πλέον και πολλές μέρες, μόλις 25 πλέον…
 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010
Δελτίο Τύπου
  Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3899/10 (ΦΕΚ 212/17-12-2010 τ.Α’), οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ & ΔΕ της προκήρυξης 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/03-11-2008) και οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν διοριστεί στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με απόφαση της Διοίκησης προσλαμβάνονται από το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, δηλαδή από 17/12/2010 έως 16/1/2011 να υποβάλλουν αίτηση που θα αναγράφεται η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, η βαθμολογία, ο κωδικός θέσης και ο κλάδος/ειδικότητα του επιτυχόντα.

  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 4ος όροφος, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, Τ.Κ 10241, ΑΘΗΝΑ (μέσω πρωτοκόλλου Διοίκησης ή με συστημένη επιστολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ     
                        
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ