Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοτικά συμβούλια σε Αλεξάνδρεια και Πλατύ την επόμενη εβδομάδα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πλατύ την ερχόμενη Τρίτη 21 Δεκεμβρίου με μόλις 9 θέματα. Επίσης, την ερχόμενη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου (το μεσημέρι όμως και όχι το απόγευμα όπως ήταν προγραμματισμένο) θα γίνει συνεδρίαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας, με λίγα και εκεί θέματα (έξι). Δείτε παρακάτω τα θέματα και για τις δυο συνεδριάσεις.

Δημοτικό Συμβούλιο Πλατέος:
1.      Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/15-12-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών και Τεχνικών Έργων (ΔΕΚΑΤΕ) Δήμου Πλατέος με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2009 και δημοσίευση αυτού όπως ο νόμος ορίζει».
2.      Έκφραση γνώμης για τον απολογισμό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Πλατέος, για το οικονομικό έτος 2009.
3.      Έκφραση γνώμης για τον απολογισμό του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πλατέος, για το οικονομικό έτος 2009.
4.      Λήψη απόφασης περί λύσης του υπ’ αριθμ. 760/11-02-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
5.      Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ανάπλαση ρέματος δίπλα στον οικισμό ΠΛΑΤΥ Ι του Ο.Ε.Κ.» με Α.Μ. 192/2009, προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 ευρώ».
6.      Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Δύο Γήπεδα Αντισφαίρισης στον οικισμό ΠΛΑΤΥ Ι του Ο.Ε.Κ.» με Α.Μ. 191/2009, προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 ευρώ.
7.      Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 86/2010).
8.      Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντηρήσεις Πεζοδρομίων Τοπικών Διαμερισμάτων» (Α.Μ. 173/2010).
9.      Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταβλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή του Αντιδημάρχου στην δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταβλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (άρθρου 15 του Ν. 1579/1985).

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας:
1) Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 19/2010 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: “Τροποποίηση πρ/σμου οικ. έτους 2010 – Ψήφιση πίστωσης”.
2) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ” Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Αλεξάνδρειας”.
3) Αποδοχή ποσών – Τροποποίηση προυπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση – Ψήφιση πίστωσης.
4) Τροποποίηση Πρ/σμου – Ψήφιση Πίστωσης.
5) Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 09-2010 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τίτλο: “Τροποποίηση πρ/σμου – Ψήφιση πίστωσης”.
6) Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: “Αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή αναψυκτηρίου στο χώρο του αμφιθεάτρου και κολυμβητηρίου”.