Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Για μια ακόμη χρονιά

Για μιά ακόμη χρονιά οι Πόντιοι Πλατέος επί το έργο….

Κρίση-κρίση, αν κοπούν και αυτά τότε καήκαμε. Μπράβο στα παιδιά, που για μιά ακόμη χρονιά μαζεύτηκαν και ακολούθησαν το έθιμο. Και θα έχει και συνέχεια έμαθα.
Όσο για τον Όλι Ρεν και τον Στρός-Κάν, ας τα βλέπουν μέσω δορυφόρου (όπως είπε και κάποιος)!