Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων Τσιάπλα στη Δ.Ε. Πλατέος (4ος σταυρός)

Σταυροί προτίμησης υποψηφίων Τσιάπλα στην εκλογική περιφέρεια Πλατέος, προερχόμενοι από τις υπόλοιπες περιφέρειες του νέου δήμου.