Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων Γκιόνογλου στη Δ.Ε. Πλατέος (4ος σταυρός)


Σταυροί προτίμησης υποψηφίων Γκιόνογλου στην εκλογική περιφέρεια Πλατέος, προερχόμενοι από τις υπόλοιπες περιφέρειες του νέου δήμου.