Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όλοι ή μόνο αυτοί;


Τελείωσαν με όλους ή “χαρακτηρίζονται” μόνο αυτοί;