Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σύσκεψη στην Νομαρχία για την μετάβαση στις νέες δομές

Η κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στη νέα δομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που προκάλεσε σήμερα ο Νομάρχης Ημαθίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Εκτός από όλα τα απαραίτητα στοιχεία (προσωπικό, κτιριακές υποδομές, μισθώματα κ.ά.), ο Νομάρχης ζήτησε τη συνεργασία όλων ώστε, εκτός από τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν το προσεχές διάστημα, να υπάρξει και συγκεκριμένη πρόταση σε τομείς που φαίνεται ότι το σχέδιο «Καλλικράτης» εμφανίζει αδυναμίες ή υποβαθμίζει υπάρχουσες δομές της Νομαρχίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» οι Διευθύνσεις που μένουν ή συγχωνεύονται στην Περιφερειακή Ενότητα της Ημαθίας είναι πέντε:

1. Διοικητικών και Οικονομικών

2. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

3. Ανάπτυξης

4. Μεταφορών και Επικοινωνιών

5. Υγείας και Ευεξίας

Από όλους εκφράστηκε ο προβληματισμός για την απουσία σημαντικών αντικειμένων ή Διευθύνσεων στο οργανόγραμμα της Ημαθίας (Πολιτισμός, Τεχνικές Υπηρεσίες κ.ά.) και συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί εκ μέρους του Νομάρχη η γενική αρχή της απόλυτης αντιστοιχίας μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας και Διευθύνσεων ή Τμημάτων ανά Νομό, για την αρτιότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Τέθηκε επίσης η ανάγκη διαχωρισμού των αντικειμένων της Αγροτικής Οικονομίας και της Κτηνιατρικής.

Ο Νομάρχης τόνισε κλείνοντας ότι αντίστοιχες συσκέψεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τους πολίτες από την πρώτη μέρα εφαρμογής της Περιφερειακής Διοίκησης. Συμπλήρωσε δε ότι από την πλευρά του θα είναι πανέτοιμος και διεκδικητικός, έτσι ώστε το τελικό σχέδιο της Περιφερειακής Διοίκησης να ενδυναμώσει την Ημαθία στο πλαίσιο της ενιαίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

πηγή: site Ν.Α. Ημαθίας