Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατέος την Τρίτη 23/11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πλατέος. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση τα παρακάτω 28 θέματα:


 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2010.

 2. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω Τράπεζας Ελλάδος.

 3. Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον επίσημο εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2010.

 4. Απόδοση ποσού σε Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους αναγκών.

 5. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου-Αράχου, στη «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου-Αράχου», λόγω ορισμού νέου Διευθυντή και ορισμός Ταμία και Διαχειριστή της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής.

 6. Επί αιτήσεως κ. Βασιλούδη Ανδρέα του Γεωργίου, κατοίκου Τ.Δ. Πλατάνου, για τη λύση του αριθμ. 291/13-01-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

 7. Επί αιτήσεως κ. Βασιλούδη Γεώργιου του Ανδρέα, κατοίκου Τ.Δ. Πλατάνου, για τη λύση του αριθμ. 294/13-01-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

 8. Επί αιτήσεως κ. Φωτοπούλου Νικολέτας του Θωμά, κατοίκου Τ.Δ. Κορυφής, για τη λύση του αριθμ. 11120/24-11-2009 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

 9. Επί αιτήσεως κ. Σιγκούνα Θωμά του Αποστόλου, κατοίκου οικισμού Κυδωνέας Τ.Δ. Πρασινάδας, για τη λύση του αριθμ. 213/11-01-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

 10. Επί αιτήσεως κ. Συρκιάδου Γεωργία του Παναγιώτη, κατοίκου Πλατέος, για τη λύση του αριθμ. 774/26-01-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

 11. Διαγραφή μισθώματος από τους χρηματικούς καταλόγους έτους 2010 Δήμου Πλατέος του κ. Ζουρνατζή Στυλιανού του Κωνσταντίνου.

 12. Επί αιτήσεως κ. Παπαεμμανουήλ Διονυσίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Δ. Πλατάνου, για τη μείωση ετήσιου μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

 13. Επί αιτήσεως κ. Δεμπρόπουλου Ακρίβου του Νικολάου, κατοίκου Τ.Δ. Λιανοβεργίου, για τη μείωση ετήσιου μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Πλατέος» (Α.Μ. 294/2008).

 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νησελουδίου Τ.Δ. Πρασινάδας» (Α.Μ. 339/2009).

 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση της στέγης στο Γυμνάσιο Κορυφής» (Α.Μ. 14/2008).

 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Ρέματος Δίπλα στον οικισμό Πλατύ Ι του ΟΕΚ» (Α.Μ. 192/2009).

 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων και Κατασκευή Γεφυρών Πρόσβασης στο Τ.Δ. Πρασινάδας» (Α.Μ. 147/2010).

 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτηρίων Νηπιαγωγείων του Δήμου» (Α.Μ. 220/2010).

 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Αράχου» (Α.Μ. 175/2010).

 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης ενός (1) νέου στύλου καθώς και τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στην επαρχιακή οδό Τρικάλων-Πλατάνου.

 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης τριών (3) Φ.Σ. σε υπάρχοντες στύλους και τοποθέτηση ενός (1) μετρητή με Χ/Δ, ΦΟΠ στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δ. Πλατέος.

 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου Χ.Τ., τοποθέτησης δύο (2) νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Φ.Σ., ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στο Τ.Δ. Κορυφής.

 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου Χ.Τ., τοποθέτησης ενός (1) νέου στύλου καθώς και τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ., ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στο Τ.Δ. Κορυφής.

 25. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων (4) νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση τεσσάρων (4) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στο Τ.Δ. Πλατάνου.

 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης δύο (2) νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στο Τ.Δ. Πλατέος.

 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης δύο (2) νέων στύλων καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ, ΦΟΠ στο Τ.Δ. Κλειδίου.

 28. Λήψη απόφασης για την λύση της από 25/06/2010 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πλατέος και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, για την πράξη «Ανακατασκευή και υλικοτεχνικός Εξοπλισμός Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος, Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας».

Μία απάντηση στο “Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατέος την Τρίτη 23/11”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.