Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στο ΣτΕ Προεδρικά Διατάγματα του "Καλλικράτη"

Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκαν για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία 20 Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στους οργανισμούς των 13 περιφερειών και των επτά κρατικών διοικήσεων της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Καλλικράτη».

Πιο συγκεκριμένα, τα Προεδρικά Διατάγματα αναφέρονται στις διαρθρώσεις των υπηρεσιών των περιφερειών.

Σύμφωνα με τα διατάγματα οι κεντρικές υπηρεσίες των περιφερειών διαρθρώνονται ως εξής: 1) Γραφείο περιφερειάρχη, 2) Γραφεία αντιπεριφερειαρχών, 3) Γενική διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος και υποδομών, 4) Γενική διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας, 5) Γενική διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 6) Γενική διεύθυνση ανάπτυξης, 7) Γενική διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, 8) Γενικής διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Παράλληλα, σε κάθε κεντρική υπηρεσία των περιφερειών θα λειτουργούν και οι εξής υπηρεσίες: α) Νομική, β) Αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, γ) Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας, δ) Αυτοτελές τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, ε) Αυτοτελές γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων.

Επιπλέον, με τα εν λόγω διατάγματα καθορίζεται και ο αριθμός των θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια, ενώ με απόφαση του κάθε περιφερειάρχη θα τοποθετηθεί το τακτικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό της κάθε περιφέρειας σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας.