Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πιθανόν στα 150 ευρώ/κιλοβάτ η εγγύηση στην ΔΕΗ από τους αγρότες


Εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Στα 250 ευρώ ανά Κιλοβάτ θα είναι η εγγύηση που θα πρέπει να καταβάλλουν υπέρ της ΔΕΗ οι υποψήφιοι επενδυτές φωτοβολταϊκών συστημάτων, σύμφωνα με απόφαση που πρόκειται να υπογράψει εντός των ημερών η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι επαγγελματίες αγρότες που «μπαίνουν» στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, θα καταβάλλουν εγγύηση 150 ευρώ ανά Κιλοβάτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους επενδυτές που δεν είναι αγρότες ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους θα είναι – σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας – 18 μήνες. Όσον αφορά στους αγρότες, η ημερομηνία – ορόσημο μέχρι την οποία, εάν έχουν υποβάλλει αίτηση, εξασφαλίζουν κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση, θα είναι, η 11η Οκτωβρίου.

Όσον αφορά λοιπόν την καταβολή εγγύησης, με βάση τα νέα δεδομένα, για ένα «τυπικό» σύστημα 100 Κιλοβάτ κάθε επενδυτής θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή από τράπεζα ύψους 25.000 ευρώ, ενώ για επένδυση της ίδιας δυναμικότητας ο αγρότης – επενδυτής θα πρέπει να καταθέσει 15.000 ευρώ. Η καταβολή εγγύησης θεσπίζεται για τις «μικρές» εγκαταστάσεις για τις οποίες, με βάση το νέο νόμο, δεν απαιτείται να προσέλθει ο επενδυτής στη ΡΑΕ για την έκδοση άδειας παραγωγής, αλλά υποβάλλει απευθείας στη ΔΕΗ φάκελο – αίτηση σύνδεσης. Στο πρώτο 15μερο του Δεκέμβρη αναμένεται να εκδοθούν οι πρώτοι όροι σύνδεσης και οι πρώτες επενδύσεις αυτής της «γενιάς» εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν περί το Μάρτιο.