Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

"Μετρητές" καναλωθείσας ενέργειας

Στόχος των κατασκευαστών τους είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Και επέλεξαν να το κάνουν με τρόπο που τουλάχιστον είναι ….εμφανής!

Αν το …”φυσάτε” και αισθάνεστε ενοχές για το πόσο ρεύμα καταναλώνετε τότε μπορείτε να προμηθευτείτε συο συσκευές που θα αντιλαμβάνονται το πόσο ρεύμα καταναλώνετε.

Το Ρower Αware Cord είναι ένα καλώδιο, το οποίο με τη βοήθεια οπτικών που υπάρχουν εντός του έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιεί τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας των ηλεκτρικών συσκευών. Με τον τρόπο αυτόν, σύμφωνα με τους επινοητές του γαλάζιου καλωδίου, οι καταναλωτές μπορούν βλέποντας την ταχύτητα της οπτικής ροής και της έντασης του φωτός να καταλαβαίνουν εύκολα και γρήγορα ποιες συσκευές είναι περισσότερο και ποιες λιγότερο οικονομικές ως προς την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτούν για τη λειτουργία τους.

Από την άλλη υπάρχει και η “ομιλούσα” (ή έστω κινούμενη) λάμπα: ανάλογα με το πόσο οικονομία κάνατε σήμερα στο ρεύμα η λάμπα ανοίγει ή κλείνει τα …φτερά της. Όταν είναι κλειστή, τότε ο μετρητής έχει δείξει υπερβολική κατανάλωση ρεύματος. Όταν όμως είναι ανοιχτή τότε τα πήγατε καλά, έστω και για μια ημέρα.