Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κι όμως, spam και από επίσημο φορέα!

Το γραφείο του Πρωθυπουργού spamάρει?
Κι όμως, ναι!!!

Πήρα σε 2 διαφορετικές διευθύνσεις – που δεν έχουν καμιά σχέση με το blog και δεν τις γνωρίζουν παρά συγκεκριμένοι άνθρωποι – ένα μήνυμα που σχετίζεται με το opengov. Την μια την ήξεραν (ακριβώς λόγω του opegov). Τη δεύτερη όμως;