Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 47η)

Διάσωση (η) [μτγν.] [-ης κ. -ώσεως | – ώσεις, -ώσεων]
1. Σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη σωτηρία (κάποιου), στο να γλυτώσει από τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται : η ~ εγκλωβισμένων / των ναυαγών
2. Η προφύλαξη από τη φθορά του χρόνου, από φυσικές ή εσκεμμένες καταστροφές: ~ αρχαίων μνημείων
3. (για Η/Υ – σπαν.) η αποθήκευση δεδομένων ΣΥΝ. σώσιμο

Αφού “διέσωσαν” εμάς, την εβδομάδα αυτή διασώζουν την Ιρλανδία και ακολουθούν στη συνέχεια οι διασώσεις της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και πιθανόν και του Βελγίου.