Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ενδιαφέρουσες οι συνεδριάσεις των Δ.Σ.


Ενδιαφέρουσες αναμένονται να είναι οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων του Πλατέος και της Αλεξάνδρειας, παρά τα σχετικά “αδιάφορα” θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Ενδιαφέρουσες από κάθε άποψη…