Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εισφορές στον ΕΛΓΑ – τι θα ισχύσει

Από το site ΑγροΤύπος

Το καθεστώς που θα ισχύσει με τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ ξεκαθαρίζει με δηλώσεις του στον ΑγροΤύπο, ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, κ. Χρήστος Χατζηαντωνίου.

Μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα αγροτών αλλά και ερωτήματα στο forum μας, ρωτήσαμε τον κ. Χατζηαντωνίου «πότε πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες την εισφορά τους στον ΕΛΓΑ αλλά και ποια είναι τα ποσά της εισφοράς;»

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Ό,τι πουλήσει ο παραγωγός έως 31 Δεκεμβρίου του 2010 παρακρατείται από το τιμολόγιο. Από 1 Ιανουαρίου του 2011 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Νόμος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν δηλώσεις καλλιέργειας μαζί με την δήλωση του ΟΣΔΕ και από εκεί θα βγαίνει μια μέση παραγωγή τριετίας, μια μέση τιμή τριετίας και μια αξία παραγωγής. Σε αυτή την αξία παραγωγής θα προσδιορίζεται η εισφορά του αγρότη με 4%. Δεν θα υπάρχει πλέον τιμολόγιο με 3%. Να σημειώσουμε ότι για τις ελιές δεν ισχύει το 4%, αλλά ένα διαφορετικό ασφάλιστρο ίσο με 3%».

Και καταλήγει:

«Οι κτηνοτρόφοι έχουν 0,75% ενώ τα θερμοκήπια είναι σε ειδικό καθεστώς». Αναλυτικά και σύμφωνα με το νέο Νόμο «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» από 1η Ιανουαρίου όλοι ανεξαιρέτως οι αγρότες υποχρεούνται να καταβάλλουν την υποχρεωτική ειδική εισφορά σε ποσοστό:

  • 4% για τη φυτική παραγωγή (3% σήμερα) εκτός από τις ελιές που παραμένει στο 3%,
  • 0,75% για τη ζωική παραγωγή (από 0,50% σήμερα)
  • και 0,50% για τα φυτικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια) μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η εισφορά θα μπορεί να αυξάνεται στις καλλιέργειες που, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, παθαίνουν συχνότερα ζημιές.

Επίσης, θεσπίζεται η γενική εισφορά σε όλους τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, όπως επίσης και στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που αποκτούν έσοδα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό εισφοράς ανέρχεται στο 2% επί τους αγροτικού εισοδήματος (τα έσοδα από τη γενική εισφορά υπολογίζονται σε 10 εκατ. ευρώ ετησίως και προφανώς θα καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ).

Υπάρχουν κι άλλες δύο εισφορές: η πρόσθετη και η προαιρετική. Η προαιρετική αφορά την κάλυψη των κινδύνων που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική. Η πρόσθετη θα αφορά τη μείωση του ελάχιστου ποσοστού ζημιάς στις καλλιέργειες στις οποίες ορίζεται υψηλό όριο απαλλαγής για την καταβολή αποζημίωσης. Το ποσοστό απαλλαγής σήμερα είναι 20%. Το καινούργιο ποσοστό θα καθορισθεί από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, στις καλλιέργειες όμως που υφίστανται συχνά ζημιές θα είναι μεγαλύτερο. Αν θέλει ο αγρότης να το μειώσει, θα πρέπει να κάνει πρόσθετη ασφάλιση. Σημειώνεται ότι ο αγρότης θα μπορεί να κάνει την πρόσθετη και προαιρετική ασφάλισή του και σε ιδιωτικές ή συνεταιριστικές εταιρείες, ενώ θα μπορεί να παίρνει και επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρήστος Διαμαντόπουλος – xdiam@agrotypos.gr