Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γιατί πρέπει να επιμείνουμε ….παραδοσιακά (ο μόνος λόγος, ίσως)


Καλή η τεχνολογία, καλά όλα, οι ήχοι, οι εικόνες, τα φωτάκια, τα διαδραστικά και όλες οι hitec λειτουργίες, όμως η τεχνολογία δεν θα μπορέσει ποτέ να υποκαταστήσει σε κάτι την παραδοσιακή εφημερίδα.

Δείτε: