Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο δήμο Μελίκης ήταν τα εξής:

ΕΤ Δήμος Δημοτική Ενότητα Εκλογικό Διαμέρισμα Εγγεγρ Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ
56 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 434 294 4 7 11 283 176 107
57 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 412 272 5 4 9 263 138 125
58 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 438 261 11 9 20 241 139 102
59 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 439 310 5 6 11 299 193 106
60 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 426 294 10 8 18 276 155 121
61 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 434 274 16 5 21 253 120 133
62 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 439 252 2 4 6 246 138 108
63 Αλεξάνδρειας Μελίκης Μελίκης 432 269 17 4 21 248 126 122
64 Αλεξάνδρειας Μελίκης Νεοκάστρου 504 370 6 4 10 360 210 150
65 Αλεξάνδρειας Μελίκης Νεοκάστρου 414 294 4 7 11 283 159 124
66 Αλεξάνδρειας Μελίκης Αγκαθιάς 334 213 8 5 13 200 123 77
67 Αλεξάνδρειας Μελίκης Αγκαθιάς 331 200 3 4 7 193 118 75
68 Αλεξάνδρειας Μελίκης Αγκαθιάς 422 264 3 1 4 260 139 121
69 Αλεξάνδρειας Μελίκης Αγκαθιάς 338 206 4 2 6 200 123 77
70 Αλεξάνδρειας Μελίκης Αγκαθιάς 334 170 7 0 7 163 93 70
71 Αλεξάνδρειας Μελίκης Κυψέλης 291 181 5 5 10 171 113 58
72 Αλεξάνδρειας Μελίκης Κυψέλης 315 155 2 3 5 150 85 65
73 Αλεξάνδρειας Μελίκης Προδρόμου 447 339 9 5 14 325 170 155
74 Αλεξάνδρειας Μελίκης Προδρόμου 379 271 3 1 4 267 133 134
75 Αλεξάνδρειας Μελίκης Προδρόμου Συν. Ν. Προδρόμου 283 164 5 4 9 155 55 100
76 Αλεξάνδρειας Μελίκης Προδρόμου Συν. Ν. Αγ. Τριάδας 450 268 12 8 20 248 138 110
8.296 5.321 141 96 237 5.084 2.844 2.240